Platba pro GP WebPay

Knihovna Platba pro GP WebPay řeší základní funkcionalitu systému GP WebPay, kterou je vlastní úkon zákazníka vašeho e-shopu při autorizaci platby. Autorizace probíhá přesměrováním prohlížeče na zabezpečené www strany systému GP WebPay, na kterých zákazník vidí placenou částku a zadává číslo své platební karty. Po autorizaci je zákazník přesměrován zpět na strany vašeho e-shopu spolu s kódem udávající úspěšnost platby.

Popis použití knihovny Platba pro GP WebPay při komunikaci s platebním systémem GP WebPay

Použití knihovny spočívá ve volání pouhých dvou funkcí CreateOrder a ReceiveReply . Příklad použití je obsažen v ukázkové aplikaci. Stručný scénář provedení platby je tento:
  1. Zákazník se nachází na webu vašeho internetového obchodu, má vybrané zboží a chce za něj zaplatit.
  2. Aplikace vašeho webu použije knihovnu tak, ze zavolá funkci CreateOrder s placenou cenou, číslem nákupu a dalšími detaily.
  3. Tato funkce zadané údaje digitálně podepíše a přesměruje prohlížeč zákazníka na stránky GP WebPay.
  4. Na stránkách GP WebPay probíhá bezpečná autorizace klienta a čísla jeho kreditní karty.
  5. Po úspěšném nebo neúspěšném provedení platby, přesměrují stránky GP WebPay prohlížeč zákazníka zpět na určenou stranu vašeho internetového obchodu.
  6. Na této straně vaše webová aplikace zavolá funkci ReceiveReply z nabízené knihovny, která ověří pravost digitálního podpisu a vrátí kód úspěšnosti platby.
  7. Aplikace vašeho internetového obchodu oznámí zákazníkovi výsledek platby.
Při volání funkce CreateOrder lze zvolit, zda transakce má být provedena okamžitě a nebo pouze rezervována pro pozdější převod peněz (například do okamžiku odeslání zboží).

Pro prohlížení všech provedených a rezervovaných plateb slouží webové administrativní rozhraní společnosti GP WebPay. V tomto rozhraní lze realizovat rezervované platby nebo stornovat jednotlivé platby.

Všechny operace dostupné z webového administrativním rozhraní lze provádět také automatizovaně přímo z aplikace vašeho webového obchodu prostřednictvím rozhraní WebServices poskytované společností GPE. Pro snadné použití tohoto rozhraní nabízím extra knihovnu "WebServices pro GP WebPay".

<<< Zpět na hlavní stranu GP WebPay