WebServices pro GP WebPay

Knihovna WebServices pro GP WebPay poskytuje programový přístup k administrativnímu rozhraní služby GP WebPay.
Knihovna umožňuje:
 • zjistit výsledek platby při nedokončení operace na stranách Muzo (např. nechtěné zavření prohlížeče)
 • stornovat platby nebo vrátit již převedenou částku
 • zpracovat autorizované ale neprovedené platby - klient platbu pouze autorizuje, vlastní provedení je provedeno přes WebServices až později - například při expedici zboží.
Výhoda oproti webovému administrativnímu rozhraní spočívá v možnosti ovládat vše z jediné aplikace vašeho e-shopu bez nutnosti lidské práce v oddělené webové administraci GP WebPay. Použití jednotné aplikace vyloučí riziko chyby při ručním zpracování a ověřování stavů plateb.

Popis problému při nedokončení operace platby zákazníkem

Systém GP WebPay při platbě oznamuje úspěšnost nebo neúspěšnost platby pomocí přesměrování browseru zákazníka po zadání čísla karty ze stran GP WebPay zpět na stranu vašeho webu. Pokud však klient z nějakého důvodu zavře prohlížeč během pobytu na stranách GP WebPay, váš web nemůže zjistit, zda platba byla provedena či nikoliv, protože ono zavření mohlo být i nedobrovolné - zaseknutí prohlížeče nebo celého OS, případně výpadek sítě. Pokud zákazník zaplatil a váš web se o tom z přesměrovaného prohlížeče nedozví, může to způsobit značné nepříjemnosti. Pravděpodobně vás klient kontaktuje a vy dohledáte v administrativním rozhraní Pay Muzo danou transakci a pokud ta je úspěšně provedena, ručně ji přenesete do systému vaší aplikace.

Použitím WebServices však můžete tyto komplikace elegantně vyřešit. Vaše aplikace může vždy po zalogování klienta kontrolovat stav plateb bez známého návratového kódu a okamžitě opravit nesrovnalosti.

Použití a popis podporovaných akcí

Použití WebServices pro GP WebPay je realizováno pouze jedním volání funkce jejíž název odpovídá požadováné akci. Celá komunikace s GP WebPay je provedena v rámci knihovny.

Jednotlivé akce dostupné přes WebServices lze rozdělit na tyto kategorie:
 • Zjišťování stavu plateb
  Stav platby určuje, zda je platba autorizována, zaplacena, uzavřená, atd.
  akce: queryOrderState
 • Provádění plateb
  Pro platby pouze autorizované ale bez příznaku okamžitého splacení je třeba toto splacení provést explicitně
  akce: deposit
 • Stornování plateb
  Akcí pro stornování plateb je více, a jejich použitelnost závisí na aktuálním stavu platby.
  akce: approveReversal, depositReversal, credit, creditReversal
 • Ostatní
  akce: batchClose, orderClose, delete
Detailně jsou akce popsány v dokumentaci dodávané společností GPE při objednání GP WebPay.

Vlastní akce platby zákazníka není přes webservices GP WebPay podporovaná. Pro její realizaci lze využít knihovny "Platba pro GP WebPay".

<<< Zpět na hlavní stranu GP WebPay